I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Jumlah Penduduk
Jumlah
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini
2001 orang
2134 orang
Jumlah penduduk tahun lalu
1868 orang
2018 orang
Persentase perkembangan
7.12 %
5.75 %
B. Jumlah Keluarga
Jumlah
KK Laki-laki
KK Perempuan
Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini
1249 KK
188 KK
1437 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu
1106 KK
154 KK
1260 KK
Prosentase Perkembangan
12.93 %
22.08 %

II. EKONOMI MASYARAKAT

A. Pengangguran
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) 3232 orang
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja
432 orang
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga 1654 orang
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh 2867 orang
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu 321 orang
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja 23 orang
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja 8 orang
B. Kesejahteraan Keluarga
1. Jumlah keluarga prasejahtera 134 keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1 354 keluarga
3. Jumlah keluarga sejahtera 2 324 keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 3 243 keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus 234 keluarga
6. Total jumlah kepala keluarga 1289 keluarga